Komunalno a.d. Trebinje saziva 24. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Komunalno a.d. Trebinje

"Komunalno" ad Trebinje
Broj: 386/19

Datum: 03.04.2019. godine

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima ( „Sl.glasnik RS", br. 127/09, 56/09, 100/11 i 67/13) i člana 44. stav 6.Statuta AD „Komunalno" Trebinje, Upravni odbor AD „Komunalno" Trebinje, na osnovu Odluke broj: 382-1/19, od 03.04.2019. godine

SAZIVA

XXIV (dvadestčetvrtu) godišnju, sjednicu Skupštine akcionara „Komunalno"ad Trebinje, koja će se održati dana 30.05.2019. godine (četvrtak), sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama „Komunalno" ad Trebinje, ul. Luke Ćelovića br.2 Trebinje (kancelarija br. 5), za koju se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
2. Izbor radnih tjela (Komisija za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika)
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXIII godišnje, sjednice Skupštine akcionara AD „Komunalno", održane 25.07.2018. godine
5. Donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Društva
6. Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja o poslovanju za 2018. godinu
b) Finansijskog izvještaja za 2018. godiunu
c) Odluke o raspodjeli neto dobiti ostvarene u 2018. godini
d) Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2018.godinu
e) Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva u periodu između dvije godišnje sjednice Skupštine akcionara (2018.-2019.god.)
7. Donošenje odluke o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2019. godinu

U slučaju da Skupština ne bude imala kvorum za rad i održavanje, ponovljena će se održati narednog dana, tj. 31.05.2019. godine (petak), u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Knjiga akcionara bit će pribavljena sa stanjem na 10-ti dan, prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, a materijali i ostale informacije, bit će dostupni svim zainteresovanim na sajtu Banjalučke berze, kao i u kancelariji broj 3, u sjedištu Društva, ul. Luke Ćelovića br.2 u Trebinju.

 

UPRAVNI ODBOR

 


Prilog:Prečice: KMTB