Potkozarje a.d. Gradiška saziva 22. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Potkozarje a.d. Gradiška

Privredno društvo za trgovinu i usluge
„POTKOZARJE" AD Gradiška

Na osnovu člana 75. Statuta Privrednog društva za trgovinu i usluge „POTKOZARJE" AD Gradiška (u daljem tekstu:"Društvo"), Odluke o sazivanju 22. redovne godišnje Skupštine akcionara Društva „Potkozarje" a.d. Gradiška od 02.04.2019. godine, Upravni odbor Društva objavljuje

POZIV

za 22. redovnu sjednice Skupštine akcionara "POTKOZARJE" a.d. Gradiška koja će se održati dana 22.05.2019. godine s početkom u 10:00 časova, u prostorijama Društva, ulica Vidovdanska bb, RK Izbor, Gradiška, sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

1. Izbor Predsjednika 22. sjednice Skupštine akcionara Društva;
2. Imenovanje radnih tijela Skupštine;
3. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima Društva za 2017. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja;
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu
8. Donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Društva u 2018. godini;
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2018. godinu;
10. Donošenje Odluke o izboru Revizora Finansijskih izvještaja Društva za 2019 i 2020. godinu;

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 12.05.2019. godine.

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica sa istim dnevnim redom će se održati dana 22.05.2019. godine, na istom mjestu sa početkom u 11 časova.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara su dostupni svakog radnog dana u vremenu od 9h-14h u sjedištu Društva, u ulici Vidovdanska bb (RK Izbor), Gradiška.
Prijedlozi odluka biće objavljeni na internet stranici Banjalučke berze HOV a.d. www.blberza.com.


Predsjednik
Upravnog odbora

 
Prečice: PTKZ