Vlasnička struktura emitenata na dan 01.04.2019.


Prilog: