Izvještaj o rezultatima aukcije 32. emisije obveznica Republike Srpske

Izvor:  Banjalučka berza

Datum aukcije 03.04.2019.
Broj ponuđenih obveznica 30.000
Nominalna vrijednost obveznice 1.000,00
Planirani iznos emisije 30.000.000
Rok dospijeća (godine) 10
Otplata glavnice po dospijeću
Kuponska kamata 4,00%
Isplata kamate  godišnje
Broj prodatih obveznica 30.000
Uspješnost emisije 100,00%
Prodajna cijena 106,32%
Efektivna kamatna stopa 3,25%
Ukupna prodajna vrijednost obveznica 31.896.000,00
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda 79.742.866,80
Datum uplate / registracije 05.04.2019.
Oznaka u javnoj ponudi RSBD-O11
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 113,10% / kamata 2,50%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 100,00% / kamata 4,00%
Prečice: RSRP , RSBD-O10