Grawe osiguranje a.d. Banja Luka - Obavještenje o početku trgovanja akcijama bez prava na dividendu

Izvor:  Banjalučka berza

U skladu sa Odlukom Skupštine akcionara emitenta Grawe Osiguarenje a.d. Banja Luka, od 12.03.2019. godine, Banjalučka berza a.d. Banja Luka daje osnovne informacije o raspodjeli dividende:

Oznaka hartije od vrijednosti GRAW-R-A
Iznos dividendi u novcu 607.000,00 KM
Dividenda u novcu po jednoj akciji 100,00
Datum presjeka prava na dividendu 02.04.2019. godine
Datum početka trgovanja bez prava na dividendu 01.04.2019. godine
Datum isplate dividende 03.04.2019. godine

 
Prečice: GRAW