Čajavec uslužne djelatnosti a.d. Banja Luka - Privremeno zaustavljanje trgovanja

Banjalučka berza je 06.03.2019. godine donijela odluku o privremenom zaustavljanju trgovanja sa hartijama od vrijednosti emitenta Čajavec uslužne djelatnosti a.d. Banja Luka, po osnovu odluke Skupštine akcionara o pretvaranju u zatvoreno akcionarsko društvo.

Prekid trgovanja će trajati do dobijanja informacija u vezi sa pokrenutim postupkom pretvaranja u zatvoreno akcionarsko društvo.


Prilog:Prečice: CUSD