Vlasnička struktura emitenata na dan 01.03.2019.


Prilog: