Kamenolomi a.d. Zvornik - Povećanje broja akcija

Povećanje broja akcija po osnovu 2. emisije akcija - povećanje osnovnog kapitala. Broj akcija se povećava za 400.000 akcija nominalne vrijednosti 1,00 KM. Nakon povećanja ukupan broj akcija je povećan sa 441.370 na 841.370 akcija nominalne vrijednosti 1,00 KM.

Centralni registar je stavio zabranu prava raspolaganja akcijama iz 2. emisije i zabrana će trajati sve dok emitent ne objavi prospekt za uvrštenje hartija od vrijednosti na berzu.


Prilog:Prečice: KMNL