Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad dopuna saziva 22. vanredne Skupštinu akcionara

Izvor:  Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad

Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad dopuna saziva 22. vanredne Skupštinu akcionara


Prilog:Prečice: HEDR