Vlasnička struktura emitenata na dan 01.02.2019.


Prilog: