Istraživačko razvojni centar elektroenergetike IRCE a.d. I. Sarajevo saziva 13. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  IRCE a.d. Istočno Sarajevo

Broj: 024-UO/2019
Datum: 25.01.2019.

Na osnovu člana 268., stav 4. "Zakona o privrednim društvima" ("Sl.glasnik RS" br. 127/08 i 58/09), čl. 25. i čl. 26. "Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima" ("Sl.glasnik RS" br. 100/11), člana 38. Statuta MH "ERS" - Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZD IRCE a.d. Istočno Sarajevo, člana 13. Poslovnika o radu Skupštine akcionara ZD IRCE a.d. Istočno Sarajevo i Odluke br. 022-UO/2019 Upravnog odbora (od 25.01.2019.), Privremeni Upravni odbor ZD IRCE a.d. Istočno Sarajevo

SAZIVA

XIII (trinaestu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara MH "ERS" - Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZD IRCE a.d. Istočno Sarajevo koja će se održati 11.02.2019. godine (ponedeljak) sa početkom u 11:00 časova u prostorijama preduzeća, ul. Vuka Karadžića 17. Istočno Sarajevo i predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara ZD IRCE a.d,,
2. Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma Skupštine akcionara ZD IRCE a.d,,
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,
4. Donošenje odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za poslovnu 2018-2020. godinu
5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja ZD IRCE a.d. za 2019 godinu
6. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja ZD IRCE a.d. za period 2019.-2021. godina.
7. Donošenje odluke o izmjeni Statuta ZD IRCE a.d.

U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara, u nedostatku kvoruma, ne održi 11.02.2019. godine (ponedeljak) ponovljena Skupština će se održati 18.02.2019. godine (ponedeljak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasanja na skupštini ostvaruju akcionari lično ili zastupani po punomoćniku na osnovu izvještaja Centralnog registra na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 01.02.2019.godine.
Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno ponovljenom zasjedanju Skupštine akcionara mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.
Potpis pismene izjave akcionara koji se opredijelio da glasa pismenim putem mora biti ovjeren od strane nadležnog organa.
Prijedlog dnevnog reda i materijala koji se nalaze na dnevnom redu zakazane Skupštine objavljen je na oglasnoj tabli ZD IRCE a.d. Istočno Sarajevo a u isti se može izvršiti uvid svakog radnog dana u vremenu od 08-15 časova u poslovnim prostorijama preduzeća, soba br. 107.
Poziv za sazivanje XIII (trinaeste) vanredne Skupštine akcionara biće objavljen na sajtu Banjalučke berze i dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".


Predsjednik privremenog
UO ZD RCE a.d.
Dragan Lalović, dipl.el.inž.

 

 
Prečice: IZEN