HPK a.d. Kozarska Dubica - Izvještaj o 1. emisiji obveznica

Izvor:  Monet broker

I Z V J E Š T A J

o rezultatima prve emisije obveznica emitenta "HPK" a.d. Kozarska Dubica, upućene kvalifikovanim investitorima bez obaveze objavljivanja prospekta

 

Emitent "HPK" a.d. Kozarska Dubica, prvom emisijom obveznica upućenoj kvalifikovanim investitorima bez obaveze objavljivanja prospekta, emitovao je ukupno 10.000 obveznica, nominalne vrijednosti 100 KM po obveznici, ukupne nominalne vrijednosti 1.000.000,00 KM.
Ponuda obveznica iz prve emisije bila je upućena kvalifikovanim investitorima kako slijedi:
• Akcijskom fondu Republike Srpske a.d. Banja Luka,
• Fondu za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka,
• Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Kvalifikovani investitor);
Prodajna cijena obveznica iznosila je 100,00 KM po jednoj obveznici, dok je ukupna prodajna vrijednost emisije iznosila 1.000.000,00 KM.
Kriterijum uspješnosti emisije određen je na 60% od ukupnog broja emitovanih obveznica.
Upis i uplata obveznica je počela u petak, 14.12.2018. godine, a završila se u petak 04.01.2019. godine. U navedenom periodu je došlo do prekida emisije, koji je trajao od 19.12. do 27.12.2018. godine. Prekid je uslijedio zbog izmjena Odluke o prvoj emisiji obveznica.
Kvalifikovani investitori su dana 04.01.2019. godine, potpisivanjem upisnice, upisali i uplatili svih 10.000 obveznica iz predmetne emisije.
Prvom emisijom obveznica emitenta "HPK" a.d. Kozarska Dubica, upisano je i uplaćeno ukupno 10.000 obveznica, odnosno 100% od ukupnog broja emitovanih obveznica, po cijeni od 100,00 KM po jednoj obveznici, ukupne vrijednosti emisije 1.000.000,00 KM.

Dana 10.01.2019. godine Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske izdala je Rješenje o upisu prve emisije obveznica u Registar emitenata broj: 01-УП-03-643/13-18г/19.

 


"HPK" a.d. Kozarska Dubica
zastupana po punomoćniku
Monet broker a.d. Banja Luka

 


Prilog:



Prečice: OCJH