Put GP a.d. Istočno Sarajevo saziva ponovljenu 16. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

GP "Put" a.d. I. Sarajevo
Slavka Leovca br. 1
U.O. 2408/2018. god.
Dana, 28.12.2018. god.

Na osnovu člana 59. tačka 3. Statuta GP "Put" AD Istočno Sarajevo i člana 8. Pravilnika o radu Skupštine akcionara GP "Put" - AD Istočno Sarajevo, Upravni odbor:

SAZIVA

Ponovljenu XVI sjednicu Skupštine akcionara GP "Put" AD Istočno Sarajevo koja će se održati 11.1.2019. god. sa početkom u 12 časova u prostorijama Preduzeća GP "Put" - AD I. Sarajevo Slavka Leovca br.1.

Kvorum za zasjedanje Skupštine će se utvrditi na osnovu Izvještaja Centralnog registra od 18.12.2018. god. (za redovnu XVI sjednicu Skupštine).

Dnevni red ponovljene XVI sjednice Skupštine ostaje isti kao za redovnu sjednicu.


UPRAVNI ODBOR

 
Prečice: PTSA