Industrijske plantaže a.d. Banja Luka saziva 11. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Industrijske plantaže a.d. Banja Luka

Na osnovu odredaba člana 268. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 51. i 52. Statuta „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, Nadzorni odbor, na Četvrtoj sjednici, održanoj dana 05.12.2018. godine, donio je Odluku broj: 2145/18, na osnovu koje

SAZIVA
Jedanaestu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
„Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka

Jedanaesta vanredna sjednica Skupštine akcionara „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, održaće se 24.12.2018. godine (ponedeljak), sa početkom u 12.00 časova, u prostorijama Društva, ul. Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka.
Za sjednicu Skupštine akcionara se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
1.1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,
1.2. Izbor komisije za glasanje,
1.3. Izbor zapisničara,
1.4. Izbor dva ovjerivača zapisnika,
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 11. (jedanaeste) redovne sjednice Skupštine akcionara „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, održane 25.06.2018.godine,
3. Razmatranje i usvajanje Proizvodno - finansijskog plana „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2019. godinu i
4. Razno.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 14.12.2018. godine.
Akcionari koji nisu u mogućnosti da sjednici Skupštine akcionara prisustvuju lično, mogu glasati putem punomoćnika ili pisanim putem.
Skupštinske materijale akcionari mogu dobiti na uvid u prostorijama „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, ul. Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka, svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 15.00 časova, do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati 24.12.2018. godine (ponedeljak) sa početkom u 13.00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Sve informacije u vezi sa zakazanom sjednicom Skupštine akcionara mogu se dobiti na telefon 051/450-261.


NADZORNI ODBOR

 

 
Prečice: IPBL