Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor - Izmjena dnevnog reda 31. redovne Skupštine akcionara

Izvor:  Glas Srpske

RŽR "LJUBIJA" a.d. PRIJEDOR
PRIVREMENI UPRAVNI ODBOR
Broj: PUO/10/R/18
Dana, 30.11.2018. godine

Na osnovu člana 272. stav 4. i 5. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), te člana 35. Statuta Rudnika željezne rude "Ljubija" a.d. Prijedor, privremeni Upravni odbor Društva je na svojoj 10. (desetoj) redovnoj sjednici održanoj dana 30.11.2018. godine, donio Odluku kojom objavljuje

IZMJENE DNEVNOG REDA

za 31. (trideset prvu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara Rudnika željezne rude "Ljubija" a.d. Prijedor koja je zakazana za dan 24.12.2018. godine u prostorijama Društva, s početkom u 11 časova.

Utvrđuje se sljedeća izmjena dnevnog reda:

1. Tačka 14. "Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka" skida se sa dnevnog reda, te se umjesto iste pod istim rednim brojem 14. uvrštava tačka koja glasi: "Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Društva za 2017. godinu".
2. Ova izmjena dnevnog reda za 31. (trideset prvu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara Rudnika željezne rude "Ljubija" a.d. Prijedor, ima se objaviti u dvjema različitim dnevnim novinama koje se distribuišu na teritoriji Republike Srpske.
3. Ostale tačke dnevnog reda ostaju nepromijenjene.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsjednik
privremenog
Upravnog odbora
Draško Ljubičič, dipl.inž.el.

 
Prečice: LJUB