Trajno isključenje akcija sedam emitenta sa slobodnog tržišta

Trajno isključenje akcija sljedećih emitenata:

  • Velepromet&RK a.d. Šamac
  • Stolarija a.d. Modriča
  • Budućnost a.d. Istočno Sarajevo - u stečaju
  • Poljoremont a.d. Doboj
  • Famos fabrika Koran a.d. Pale - u stečaju
  • Dobojpromet TAD Doboj
  • Fabrika specijalnih vozila a.d. Lukavica - u stečaju

 


Prilog:Prečice: BDNS , KORN , VPRK , DBPR , PREM , FSVS , STOM