Čajavec mega a.d. Banja Luka - Dopuna dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara

Izvor:  Čajavec mega a.d. Banja Luka

AD "Čajavec-MEGA" BANJALUKA
Upravni odbor
Broj: UO-133-K-720/18
Banjaluka, 27.11.2018. godine

Na osnovu člana 42. stav 1. Statuta AD "Čajavec-MEGA" Banjaluka, Upravni odbor AD "Čajavec-MEGA" Banjaluka je na svojoj 133. sjednici održanoj 27.11.2018. godine, donio

ODLUKU
o dopuni dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara zakazane
za 12.12.2018. godine

Član 1.

Dnevni red Skupštine akcionara zakazane za 12.12.2018. godine dopunjuje se sa tačkom:
"7. Razmatranje i usvajanje odluke o sticanju sopstvenih akcija društva;

Član 2.

Dopuna će biti objavljena u skladu sa zakonom.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Predsjednik Upravnog odbora
Nadja Alagić

 
Prečice: CMEG