Vučijak a.d. Prnjavor – Zaključuje se stečajni postupak

Izvor:  Službeni glasnik RS broj 54/17

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 St 006933 06 St, od 11.5.2017. godine, zaključen stečajni postupak nad stečajnom masom Akcionarskog društva "Vučijak" Prnjavor, Ulica Vida Nježića 3, Prnjavor.

Rješenje o zaključenju stečajnog postupka objavljeno je na oglasnoj tabli Suda 11.5.2017. godine.


(57 0 St 006933 06 St-su)

 
Prečice: VUCI