Inbel a.d. Banja Luka - Privremeno zaustavljanje trgovanja

Banjalučka berza je dana 17.10.2011. godine donijela odluku o privremenom zaustavljanju trgovanja sa hartijama od vrijednosti emitenta Inbel a.d. Banja Luka, po osnovu rješenja Okružnog privrednog suda u Banjaluci, br. 57 0 St 093057 11 St od 13.10.2011. godine, o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka.

Prekid trgovanja će trajati do dobijanja informacija od emitenta ili Okružnog privrednog suda u Banjaluci u vezi sa pokrenutim prethodnim postupkom za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad ovim emitentom, odnosno drugih značajnih događaja koji bi mogli imati uticaj na kretanje cijena akcija.

 

 


Prilog:Prečice: INBL